Zápis z výborové schůze z 14.12.2016

14 prosince, 2016

Místo konání: Brno, NCO NZO, místnost č. 217A, 9,30 hodin

Přítomni: Chytrá, Kadlecová, Pavlíková, Trnavská

Omluveni: Drobníková

Program jednání:

 1. Pavlíková
  • informace z výboru ČHS ČLS JEP (schůze 4.5. a 17.10.2016) – viz zápis na www.hematology.cz
  • informace ze schůze laboratorní sekce 9.11.2016 – viz zápis na www.hematology.cz
  • revize a následná úprava statutu sekce ZL
  • informace o přípravě XIX. konferenci laborantů a sester v Harrachově. Bude se konat ve dnech 23. – 25.4.2017 tradičně v hotelu Sklář
  • informace o aktivní účasti na konferenci mikrobiologických laborantů 5.11.2016 v lázních Bohdaneč
 2. Pavlíková, Trnavská
  • informace o činnosti ČAZL – www.cazl.cz
  • informace o průběhu jednání s Mgr. Alicí Strnadovou, hlavní sestrou MZ ČR a Mgr. Lenkou Hladíkovou, vedoucí odboru vzdělávání 18.10.2016
  • řešeny připomínky k novele vyhlášky 55/2011 Sb. (o činnostech zdravotnických pracovníků), následně probíhala ještě další e-mailová diskuze a konsenzus byl MZ ČR odeslán k mezirezortnímu připomínkovému řízení
  • diskutováno platové zařazení laborantů a možnosti řešení
 3. Trnavská
  • informace o plánovaném setkání školitelů praktické výuky specializačního vzdělávání ZL, z pracovišť akreditovaných pro praktickou výuku. Jednalo by se o víkendové školení na NCO NZO Brno (Trnavská)
 4. diskuze, různé, výhled aktivit v r. 2017

Zapsala: Pavlíková
Revize zápisu: ostatní přítomní členové výboru

Přejít nahoru