Zápis z výborové schůze z 25.6.2018

21 září, 2018

Místo konání: FN Hradec Králové, IV. Interní hematologická klinika – laboratoř

Přítomni: Zdeňka Pavlíková, Bc. Irena Trnavská, Zdeňka Drobníková, Bc. Tomáš Bernard, DiS., Renata Horáková, Bc. Jana Kadlecová

Program jednání:

 1. Představení nově zvolených členů do výboru sekce zdravotních laborantů
  • Renata Horáková
  • Bc. Tomáš Bernard, DiS.
 2. Poděkování členkám minulého výboru
  • Zdeňka Drobníková ( nemocnice Turnov)
  • Dagmar Chytrá ( OKH FN Brno)
 3. Tajnou volbou bylo zvoleno vedení sekce
  • Zdeňka Pavlíková ( IV. IHK FN Hradec Králové) – předsedkyně
  • Bc. Irena Trnavská ( OKH FN Brno) – místopředsedkyně
  • Bc. Jana Kadlecová ( HOK FN Olomouc)
  • Bc. Tomáš Bernard, DiS. ( IHOK FN Brno)
  • Renata Horáková ( ÚHKT Praha)
 4. Česká asociace zdravotních laborantů – informace o fungování, systému financování a probíhajících aktivitáchZ. Pavlíková a Bc. I. Trnavská budou nadále pracovat v prezidiu České asociace zdravotních laborantů za obor Klinická hematologieAkce ČAZL – Sjezd 1x za dva roky (www.cazl.cz)
 5. Shrnutí činnosti sekce ZL za uplynulé období
  • Řešení nedostatku zdravotních laborantů
  • Katalog prací – změny a návaznost na změny platových tříd ZL
  • Změny v zákonu č.96/2004Sb.
  • Řešení AKK pro ZL
  • Příplatek za směnnost pro ZL a návrh na další zvýšení viz úkol č.1
  • Laboratorní asistent – řešení úrovně vzdělávání oboru LA a jeho návaznost na další vzdělávání
  • Změny ve vyhlášce č. 55/2011Sb. , zejména důležitá změna je možnost uvolňování výsledků laborantem
  • Připomínkování kvalifikačního standardu – viz příloha k zápisu
  • Informace o zrušení kreditního systému vyplývající ze změny zákona č.96/2004Sb. a vznik nového registru
 6. Úkoly pro nastávající období
  • ÚKOL č. 1 – návrh na další zvýšení příplatku za směnnost v připravované variantě MZ ČR od r. 1/2019
  • ÚKOL č. 2 – příprava sjezdu ČAZL v roce 2019
  • ÚKOL č. 3 – příprava Celostátní konference zdravotních laborantů v hematologii a transfuzní službě v roce 2019 (31.3. – 2.4.2019, Seč – Kongres hotel Jezerka)
  • ÚKOL č. 4 – návrh změn vyhlášky o atestační zkoušce ( za tři omluvené absence u ztráta jednoho zkouškového termínu)
  • ÚKOL č. 5 – katalog prací – změny a návaznost na změny platových tříd ZL

Termín dalšího jednání: bude určen (předběžně podzim 2018)
Zapsala: Bc. I.Trnavská
Revize zápisu: členové výboru sekce ZL

Přejít nahoru