Zápis z výborové schůze z 5.12.2018

10 prosince, 2019

Místo konání: NCO NZO Brno

Přítomni: Zdeňka Pavlíková, Bc. Irena Trnavská, Bc. Tomáš Bernard, DiS., Renata Horáková, Bc. Jana Kadlecová

Program jednání:

 1. Informace z jednání výboru ČHS ČLS JEP
  • Hematologicko – transfuziologický sjezd se bude konat 1x za 3 roky, příštím pořadatelem bude Olomouc
  • Informace o vzdělávacím programu zdravotních laborantů (Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotní laborant)
 2. Česká asociace zdravotních laborantů – v září proběhlo za účasti Mgr. Jany Vaculové na MZ ČR jednání o platových třídách. Byla přislíbena náprava s předpokládanou realizací v roce 2020, možné kompenzace již v roce 2019. Prozatím nejsou žádné další informace, 22.11. 2018 byl učiněn znovu dotaz na ministerstvo. Byla obdržena kladná odpověď Mgr. Strnadové že situace se řeší. Na prezidiu ČAZL v Ostravě proběhla mimo jiné také diskuse o možných změnách vzdělávácích programů specializačního vzdělávání zdravotních laborantů. Změna bankovního účtu, nyní veden u FIO banky. Přibližný termín konání dalšího prezidia ČAZL v Brně je stanoven na leden 2019.
  • Akce ČAZL – mezioborový sjezd 1x za dva roky (www.cazl.cz), termín stanoven na 2. – 3. 12.2019
 3. Shrnutí činnosti sekce ZL za uplynulé období
  • Řešení nedostatku zdravotních laborantů
  • Katalog prací – změny a návaznost na změny platových tříd ZL
  • Změny v zákonu č.96/2004Sb.
  • Řešení AKK pro ZL
  • Navýšení příplatku za směnnost pro ZL realizováno od ledna 2019
  • Laboratorní asistent – řešení úrovně vzdělávání oboru LA a jeho návaznost na další vzdělávání
  • Změny ve vyhlášce č. 55/2011Sb. , zejména důležitá změna je možnost uvolňování výsledků laborantem
 4. Informace z jednání laboratorní sekce ČHS JEP, které proběhlo v září 2018
  • Stanovisko k uvolňování výsledků
  • Platové třídy VŠ nelékařů – dotaz na MZ ČR
 5. Úkoly pro nastávající období
  • ÚKOL č. 1 – příprava sjezdu ČAZL v roce 2019
  • ÚKOL č. 2 – příprava Celostátní konference zdravotních laborantů v hematologii a transfuzní službě v roce 2019 (31.3. – 2.4.2019, Seč – Kongres hotel Jezerka)
  • ÚKOL č. 3 – návrh změn vyhlášky o atestační zkoušce ( za tři omluvené absence u ztráta jednoho zkouškového termínu)
  • ÚKOL č. 4 – katalog prací – změny a návaznost na změny platových tříd ZL
  • ÚKOL č. 5 – revize VP SV ZL – termín do konce března

Termín dalšího jednání: bude určen (předběžně jaro 2019)
Zapsala: Bc. I.Trnavská
Revize zápisu: členové sekce ZL

Přejít nahoru