Výbor

Předseda + zástupce ve Výboru ČHS

Pavlíková Zdeňka
Pracoviště: IV. interní hematologická klinika – laboratoř FN HK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 832 276
FAX: 495 832 068
E-mail: zdenka.pavlikova@fnhk.cz

Místopředseda

Bc. Trnavská Irena
Pracoviště: OKH-FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 25
Telefon: 532 232 634
E-mail: Trnavska.Irena@fnbrno.cz

Členové

Bc. Bernard Tomáš, DiS.
Pracoviště: IHOK, CMBGT, Laboratoř průtokové cytometrie, Dětská nemocnice, Černopolní 9, 625 00 Brno
Telefon: 532 234 943
E-mail: Bernard.Tomas@fnbrno.cz

Horáková Renata
Pracoviště: Morfologicko-cytochemická laboratoř, ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
Telefon: 221 977 283
E-mail: Renata.Horakova@uhkt.cz

Bc. Kadlecová Jana
Pracoviště: Hemato-onkologická klinika-FNOL, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Telefon: 588 442 879
E-mail: jana.kadlecova@fnol.cz

Přejít nahoru