Zápis z výborové schůze z 28.8.2019

5 listopadu, 2019

Místo konání: STORE Brno

Přítomni: Zdeňka Pavlíková, Bc. Irena Trnavská, Bc. Tomáš Bernard, DiS., Renata Horáková, Bc. Jana Kadlecová

Program jednání:

 1. Připomínkování Akreditovaných kvalifikačních kurzů, jejichž absolvováním by byla získána odborná způsobilost zdravotního laboranta (Laboratorní metody, Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Odborné laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví)
 2. Příprava Celostátní konference zdravotních laborantů v hematologii a transfuzní službě v roce 2020 (29. – 31.3.2020, Mikulov – Kongres hotel Galant) a jednání o pořádajících pracovištích konference v roce 2021.
 3. Česká asociace zdravotních laborantů – v září 2018 proběhlo jednání na ministerstvu o platových třídách zdravotních laborantů. Původně byla přislíbena náprava s předpokládanou realizací v roce 2020, avšak nyní byla realizace přesunuta až na rok 2021 úpravou Katalogu prací pro 14 nelékařských povolání.
  • Akce ČAZL – mezioborový sjezd 1x za dva roky (www.cazl.cz), termín stanoven na 2. – 3. 12.2019 v hotelu Clarion Ostrava (témata: Preanalytická fáze laboratorních vyšetření, Diabetes mellitus, Varia)
 4. Informace z jednání laboratorní sekce ČHS JEP:
  https://labsekce.hematology.cz/2019/04/30/zverejneni-zapisu-ze-schuze-1-4-2019/
 5. Úkoly pro nastávající období
  • ÚKOL č. 1 – příprava sjezdu ČAZL v roce 2019
  • ÚKOL č. 2 – příprava Celostátní konference zdravotních laborantů v hematologii a transfuzní službě v roce 2020 (29. – 31.3.2020, Mikulov – Kongres hotel Galant)
  • ÚKOL č. 3 – jednání o pořádajících pracovištích Celostátní konference zdravotních laborantů v hematologii a transfuzní službě v roce 2021 a dalších
  • ÚKOL č. 4 – návrh změn ve vyhlášce o atestační zkoušce ( za tři omluvené absence u ztráta jednoho zkouškového termínu)
  • ÚKOL č. 5 – katalog prací – změny a návaznost na změny platových tříd ZL
  • Dokončení připomínkování náplní AKK (zadání MZ ČR pro odborné společnosti a NCO NZO)

Termín dalšího jednání: bude určen (předběžně listopad 2019)
Zapsala: Bc. Irena Trnavská
Revize zápisu: členové sekce ZL

Přejít nahoru