Zápis z výborové schůze z 25.4.2016

25 dubna, 2016

Místo konání: Harrachov, hotel Sklář, 17 hodin

Přítomni: Drobníková, Chytrá, Kadlecová, Pavlíková, Trnavská

Program jednání:

 1. diskuze nad opakovaným připomínkování Zákona 96/2004 Sb. Ve smyslu navrhovaných změn, týkajících se laborantů, v posledním znění:
  • kvalifikační vzdělávání ZL zůstává beze změny
  • laboratorní asistent zachován (bylo požadováno zrušení)
  • zůstává možnost akreditovaného kvalifikačního kurzu (AKK) pro ZL (bylo požadováno zrušení)
  • §26 (odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků) může vykonávat povolání ZL, tzn. i JOP VŠ po AKK
  • zrušení kreditního systému, změna evidence celoživotního vzdělávání
  • změna registru zdravotnických pracovníků – NRZP
  • před zahájením specializačního vzdělávání 2 roky praxe v oboru
 2. Kadlecová, Pavlíková
  • informace ze semináře „Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“, organizovaný paní poslankyní Janou Hynkovou a Soňou Markovou, ze dne 13.11.2015 v 10 h v budově Poslanecké sněmovny. Bohužel, celý byl věnován problematice a vzdělávání sester.Zápis ze semináře naleznete zde: http://www.osetrovatelstvi.info/info/co-zaznelo-na-seminari-v-poslanecke-snemovne/
 3. 2. informace z výborové schůze ČHS ČLS JEP 24.2.2016
 4. různé

Zapsala: Pavlíková
Revize zápisu: členové výboru sekce ZL

Přejít nahoru