Zápis z plenární schůze z 24.4.2016

24 dubna, 2016

Místo konání: Harrachov, hotel Sklář

V rámci konání XXVIII. celostátní pracovní konference laborantů a sester v Harrachově, proběhla, jako každoročně, plenární schůze členů jednotlivých sekcí.

Vystoupila Bc. Martina Adamcová, která představila nový výbor a činnost sekce laborantů a sester STL ČLS JEP a Zdeňka Pavlíková s příspěvkem o činnosti sekce zdravotních laborantů ČHS ČLS JEP.

Následovala diskuze o aktuální problematice, týkající se jak oboru, tak jednotlivých profesí.

Po té se konaly výborové schůze obou sekcí.

Zapsala: Zdeňka Pavlíková

Přejít nahoru