Zápis z výborové schůze z 6.11.2015

6 listopadu, 2015

Místo konání: Ostrava, hotel Clarion (3. sjezd ČAZL), 17 h

Přítomni: Chytrá, Pavlíková, Trnavská

Omluvena: Drobníková, Kadlecová

Program jednání:

 1. Trnavská
 2. Pavlíková
  • informace ze schůze výboru ČHS ČLS JEP 14.10.2015 (www.hematology.cz)
  • informace z ČAZL – diskuze k návrhu zkoušejícího do zkušební komise MZ ČR za účelem vydání osvědčení k výkonu povolání zdravotního laboranta
  • seznámení s výsledky dotazníkového šetření, týkajícího se zdravotních laborantů, které organizovala Asociace zdravotnických škol ČR
  • pozvánka na seminář „Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“, organizovaný paní poslankyní Janou Hynkovou a Soňou Markovou. Koná se 13.11.2015 v 10 h v budově Poslanecké sněmovny. Program zde: http://www.cnna.cz/docs/akce/psp_2015_1.pdf. Účastní se Pavlíková, Kadlecová
  • informace a zdůvodnění snížení počtu požadovaných rezidenčních míst SV pro klinickou hematologii a transfuzní službu – je nutné zařadit co nejvíce žadatelů z pořadníku.

Zapsala: Pavlíková
Revize zápisu: členové výboru sekce ZL

Přejít nahoru