Historie

3. 12. 1976 byla založena sekce středních zdravotnických pracovníků (SZP) pro hematologii a transfuzní službu při Společnosti technických oborů ČLS JEP.

1. 1. 1991 došlo k zániku Společnosti technických oborů ČLS JEP a přechodu sekce SZP pro hematologii a transfuzní službu do Společnosti pro hematologii a krevní transfuzi ČLS JEP (SHKT ČLS JEP).

1. 1. 1994 došlo k zániku SHKT ČLS JEP a její rozdělení na Českou hematologickou společnost (ČHS) a Společnosti pro transfuzní lékařství (STL), v obou vznikají sekce SZP.

V České hematologické společnosti nejprve pracuje společná sekce laborantů a sester se zvoleným zástupcem ve výboru ČHS.

Od konce roku 2002 ve výboru ČHS ČLS JEP pracuje zástupce laborantů i zástupce sester a od 6.9.2005 pracují sekce laborantů a sester odděleně.

Přejít nahoru