Zápis z výborové schůze z 24.9.2014

24 září, 2014

Místo konání: FN Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika – laboratoř

Přítomni: Zdeňka Drobníková, Dagmar Chytrá, Jana Kadlecová, Soňa Kieslichová, Zdeňka Pavlíková, Hana Šubrtová, Bc. Irena Trnavská

Program jednání:

1. představení nově zvolených členek do výboru sekce zdravotních laborantů

 • Dagmar Chytrá
 • Jana Kadlecová

2. poděkování členkám minulého výboru

 • Soňa Kieslichová (IV. IHK FN Hradec Králové)
 • Hana Šubrtová (AGILAB Praha)

3. tajnou volbou bylo zvoleno vedení sekce

 • Zdeňka Pavlíková (IV. IHK FN Hradec Králové) – předsedkyně
 • Bc. Irena Trnavská (OKH FN Brno Bohunice) – místopředsedkyně
 • Zdeňka Drobníková (nemocnice Turnov) – člen výboru
 • Dagmar Chytrá (OKH FN Brno Bohunice) – člen výboru
 • Jana Kadlecová (HOK FN Olomouc) – člen výboru

Z. Pavlíková a Bc. I. Trnavská budou zároveň pracovat v prezídiu České asociace zdravotních laborantů (ČAZL, www.cazl.cz) za obor Klinická hematologie

4. shrnutí činnosti za uplynulé období:

 1. a) vzdělávací akce:
  • každoroční organizace Celostátní konference laborantů a sester V Harrachově (Zdeňka Drobníková)
  • participace na 1. a 2. celostátním sjezdu ČAZL 2011, 2013
  • přednášková sekce na 16. česko – slovenském hematologickotransfuzním sjezdu v Brně 2012
  • semináře regionálního charakteru
 2. b) spolupráce s MZ ČR na přípravě novely Zákona 96/2004 Sb.
 3. c) spolupráce s MZ ČR a NCO NZO při realizaci specializačního vzdělávání
 4. d) spolupráce s odbornými společnostmi zdravotních laborantů sdruženými v ČAZL

5. informace z výborové schůze ČHS ČLS JEP, konané 15.9.2014 v Praze

6. úkoly pro nejbližší období

spolupráce s AVVNZP (Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí) na sjednocení vzdělávání zdravotních laborantů na vysokých školách

7. aktivní účast na schůzích Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP

po domluvě s MUDr. Mikulenkovou (Trnavská, Pavlíková)

8. spolupráce na tvorbě nových webových stránek ČHS ČLS JEP

Termín dalšího jednání

V průběhu XV. Česko – slovenské konference laboratorní hematologie 20.11.2014.

Zapsala: Pavlíková

Revize zápisu: členové výboru sekce ZL

Přejít nahoru