Zápis z výborové schůze z 20.11.2014

20 listopadu, 2014

Místo konání: FN Hradec Králové, Nové Adalbertinum

Přítomni: Drobníková, Chytrá, Kadlecová, Pavlíková, Trnavská

Program jednání:

  1. Trnavská – informace o jednání s AVVNZP (Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí), o vzdělávání zdravotních laborantů na vysokých školách, uskutečněné dne 11,11,2014 v Pardubicích. Zápis z jednání na:
    www.cazl.cz/images/AVVNZP_11.11.2014_Pardubice.pdf
  2. Pavlíková – informace z jednání Výboru pro zdravotnictví – podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci v Parlamentu České republiky 18.11.2014.
    Hlavní téma: úloha a postavení zdravotní sestry, porodní asistentky, laborantky, riziková práce, dokumentace.
    Mgr. Šmídovou z MZ ČR byl představen návrh zákona, nahrazujícího Zákon 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a následně probíhala diskuze hlavně k navrženým změnám ve vzdělávání. U zdravotních laborantů je navrhován jednotný typ – bakalářské studium na vysokých školách a zrušení oboru laboratorní asistent, v souladu s názorem všech odborných společností zdravotních laborantů. 8.12.2014 bude v Poslanecké sněmovně jednání u velkého kulatého stolu k podrobnější diskuzi v širším plénu.

Další jednání výboru sekce

březen – duben 2015

Zapsala: Pavlíková
Revize zápisu: členové výboru sekce ZL

Přejít nahoru