Zápis z výborové schůze z 14.4.2015

14 dubna, 2015

Místo konání: NCO NZO Brno, 12,30 h, místnost č. 121

Přítomni: Chytrá, Kadlecová, Pavlíková, Trnavská

Omluvena: Drobníková

Program jednání:

 1. Pavlíková
  • informace z výboru ČHS ČLS JEP 16.2.2015 – zápis na www.hematology.cz
  • informace o činnosti ČAZL – www.cazl.cz
  • informace a následná diskuze o přípravě a dalším postupu práce na novele vyhlášky č. 99/20012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotnických služeb – nemáme k dispozici žádné oficiální informace, přesto, že jednání probíhají a to i o požadavcích na zabezpečení laboratorních pracovišť. Aktivně osloveno MZ ČR, přislíbena náprava
  • informace o jednání 8.12.2014 o vzdělávání nelékařských profesí, účastnila se za ČAZL Mgr. Jana Vaculová. Zápis z jednání na: http://www.cazl.cz/images/Zápis_z_8_12_14_Kulatý_stůl.pdf
  • informace o VII. konferenci ZL 4.6.2015 ve FN v Hradci Králové
  • informace o výsledku voleb do prezídia České asociace sester
 2. Trnavská
 3. v Poslanecké sněmovně se 4.5.2015 koná diskuzní dopoledne organizované paní poslankyní Mgr. Janou Pastuchovou na téma: NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE V ČR -MÁME DOSTATEK PERSONÁLU? CO OD NĚJ OČEKÁVÁME? JAK JE NASTAVEN SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ? BUDOUCNOST ANEB NOVELA ZÁKONA Č. 96/2004 Sb. – zúčastní se Pavlíková
 4. příprava hematologického bloku na 3. sjezdu České asociace zdravotních laborantů 6. – 7.11.2015 v Ostravě – téma MYELOM. Informace a přihlašování na www.cazl.cz
 5. diskuze, různé

Další jednání výboru sekce

1.6.2015 na OHD

Zapsala: Pavlíková
Revize zápisu: členové výboru sekce ZL

Přejít nahoru