Zápis z plenární schůze z 26.4.2015

26 dubna, 2015

Místo konání: Harrachov, hotel Sklář

V rámci konání XXVII celostátní pracovní konference laborantů a sester v Harrachově, proběhla každoroční plenární schůze, na které členové výboru sekce laborantů ČHS ČLS JEP a sekce laborantů a sester STL ČLS JEP informovali o činnosti jednotlivých sekcí a událostech uplynulého roku. Zároveň proběhla diskuze nad aktuálními pracovními i profesními problémy.

Zapsala: Pavlíková

Přejít nahoru